Flera Hot Wire EPS Cutter

  • DTC-E2012 Multiple Hot Wire EPS Cutter

    DTC-E2012 Multipel Hot Wire EPS Cutter

    D&T Series Hot Wire Contour Cutter är en speciell skärmaskin som är avsedd för komplexa former av EPS-produkter.Denna typ av fräs har en eller flera skärlinjer för olika produktionsförfrågningar.

    Alla maskiner drivs av den anmärkningsvärda programvaran D&T Profiler.vilket påskyndar designprocessen och gör det möjligt för operatören att få bästa utbyte från skumblocket.

    Hot Wire Contour Cutter har ett perfekt säkerhetssystem för att förhindra olyckor, Det inkluderar: Alla motorer stannar när säkerhetsdörrarna öppnas, Nödknappar på både maskin och kontrollbox förhindrar olyckor.